HISTORIA Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach istnieje od 16 września 1945 r.  Można jednak uznać, że jest on kontynuatorem tradycji przedwojennej Siemiatyckiej Kasy Stefczyka, powstałej w 1920 r.

 

WIZJA Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Bank dąży do umocnienia zdolności do dalszego rozwoju Banku poprzez efektywne i kompleksowe zaspokojenie potrzeb finansowych klientów, wzmocnienie potencjału kapitałowego i aktywne wspieranie środowisk lokalnych w realizacji celów gospodarczo – społecznych . Pragniemy utrzymać czołową pozycję na lokalnym rynku usług finansowych i być czynnym uczestnikiem rozwoju życia społeczno – gospodarczego rynku lokalnego.

 

MISJA Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Efektywne, kompleksowe zaspokajanie potrzeb bankowych i finansowych właścicieli Banku oraz klientów lokalnego rynku, dbanie o bezpieczeństwo zgromadzonych w Banku depozytów, a także aktywne oddziaływanie na rzecz rozwoju gospodarczego środowiska lokalnego.

 

FILOZOFIA Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

1) Najważniejszy dla Banku jest Klient,

2) Produkty i usługi bankowe oraz formy i sposób ich świadczenia mają zawsze w pełni zaspokajać potrzeby Klienta wychodząc naprzeciw jego oczekiwaniom,

3) Poprzez szeroko rozumianą współpracę z samorządami lokalnymi i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rynku, Bank będzie stawał się aktywnym inspiratorem rozwoju gospodarczego w środowisku lokalnym.

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464