Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny


Przeznaczenie kredytu:
1. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.
2. Zakup i montaż kolektorów słonecznych.
3. Zakup i montaż pompy ciepła powietrze-woda.
4. Zakup i montaż gruntowej pompy ciepła.
5. Zakup i montaż klimatyzatorów.

Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadających zdolność kredytową.

Warunki kredytowania:
1. Maksymalny okres kredytowania do 8 lat.
2. Wysokość kredytu do 100% kosztów inwestycji.
3. Oprocentowanie zmienne zgodnie z Tabelą oprocentowania. (WIBOR 3M + 4%).
4. Prowizja od udzielenia kredytu 1%. (bez negocjacji).
5. Wypłata kredytu przelewem na rachunek wskazany przez Klienta.
6. Rozliczenie kredytu 60% udokumentowane fakturą do 3 miesięcy od podpisania umowy o kredyt, 40% na dowolny cel.
7. Klient posiadający rachunek w BS w Siemiatyczach i uzyskujący dochody zabezpieczające zdolność kredytową może otrzymać kredyt z zabezpieczeniem:
a. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym,
b. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem obowiązuje regulamin i instrukcja kredytowania osób fizycznych oraz Instrukcja zabezpieczeń.

 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 4,90%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 15 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 18 019,40 PLN, oprocentowanie nominalne 4,21% zmienne w skali roku, całkowity koszt kredytu 3 019,40PLN (w tym: prowizja 1% od kwoty kredytu co stanowi 150PLN, odsetki 2689,40 PLN). Okres kredytowania 96 miesięcy. Równe raty kapitałowe miesięczne w wysokości 184 PLN, ostatnia wyrównawcza w kwocie 179 PLN..
Kalkulacja została dokonana na dzień 23 luty 2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464