Kredyt hipoteczny

1. Kredyty hipoteczne w Banku udzielane są w złotych.

2. Kredyt Mój Dom oraz Uniwersalny Kredyt Hipoteczny przeznaczone są wyłącznie na finansowanie celów przewidzianych w regulaminie kredytu, a środki pochodzące z kredytu uruchamiane są po spełnieniu przez Kredytobiorcę warunków określonych w umowie kredytu.

3. Okres kredytowania w przypadku kredytu Mój Dom wynosi do 30 lat i Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego wynosi do 15 lat.

4. Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 10.000 zł.

5. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:

w przypadku kredytu Mój Dom:

  • 60% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku kredytów na zakup działki (LTV ≤ 60%);
  • 80% (LTV≤ 80 %) wartości rynkowej nieruchomości lub kosztu realizacji przedsięwzięcia w przypadku pozostałych celów kredytowania;
  • kwoty 1.000.000 PLN.


w przypadku Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego:

  • 60% wartości nieruchomości mieszkalnej lub w przypadku gospodarstw rolnych nieruchomości komercyjnej (w skład, której wchodzą również dom i inne zabudowania) stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy (LTV ≤ 60%);
  • kwoty 600.000 PL;

6. Uniwersalny Kredyt Hipoteczny udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w umowie kredytu.

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464