Kredyt odnawialny

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz będących obecnymi i przyszłymi Klientami Banku korzystającymi z rachunków typu ROR będących w ofercie Banku.

Minimalna kwota kredytu wynosi 500 zł, a maksymalna 40.000 zł.

Maksymalna wysokość kredytu w ROR uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy i określana jest w następujący sposób:

  1. po 3 miesiącach posiadania rachunku – 1 - krotność średnich miesięcznych wpływów,
  2. po 5 miesiącach posiadania rachunku – 2 - krotność średnich miesięcznych wpływów,
  3. po 8 miesiącach posiadania rachunku – 3 - krotność średnich miesięcznych wpływów,
  4. po 12 miesiącach posiadania rachunku – 5 - krotność średnich miesięcznych wpływów.

Kredyt w ROR może być udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia Umowy kredytu na następny okres, bez konieczności podpisywania nowej Umowy kredytu lub aneksu.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej Uchwałą Zarządu Banku, która obowiązuje w okresie, za który odsetki są naliczane zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie kredytu.

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464