Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.
Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.


Posiadacz Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzyma:
• 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku
• 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe
• 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku
• 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN zewnętrznych
(nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, polecenia przelewu SEPA, polecenia przelewu w walucie obcej i w systemie SORBNET), w tym realizacji zlecenia stałego
• 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych* na terenie RP
• 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej

*bankomaty inne niż bankomaty wymienione na stronie internetowej Banku BPS S.A, (https://www.bankbps.pl/o-grupie-bps) które są traktowane jak bankomaty własne z zerową opłatą za wypłatę z nich gotówki przy użyciu karty debetowej

 

Wniosek o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego [PDF]

Przewodnik dotyczący przenoszenia rachunków [PDF]

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464