Kredyt pomostowy

Kredyty pomostowe udzielany są osobom fizycznym lub prawnym,  prowadzącym działalność gospodarczą, gospodarstwom rolnym oraz jednostkom samorządu terytorialnego, chcącym skorzystać ze środków finansowanych z  funduszy unijnych na realizację swoich projektów.

Główne obszary wsparcia realizowane w ramach PROW:

  • poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji,
  • poprawy środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami,

poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej,

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464