Bankofon

Informacja o stanie rachunków bankowych przez telefon.

Usługa Bankofon umożliwia Państwu ograniczenie wizyt w Banku, częste wizyty nie są już konieczne. Bankofon to nowoczesny, automatyczny samoobsługowy, telefoniczny serwis informacyjny dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Aby np. uzyskać informację o stanie swojego rachunku (saldo i dostępne środki) klient musi:

  • Zadzwonić na numer, pod którym funkcjonuje Bankofon,
  • Po usłyszeniu prośby o podaniu numeru, podać swój numer klienta,
  • Po prośbie o hasło podać swoje hasło dostępu.

Program w tym miejscu sprawdza czy hasło i numer klienta są poprawne. Jeśli nie, to prosi o ponowne podanie numeru klienta i hasła, jeśli tak - to mówi menu główne (czyli jakie usługi są dostępne i jak z nich skorzystać). Wciśnięcie klawisza 0 w dowolnym momencie powoduje powrót do menu głównego i ponowne jego wygłoszenie.

  • Wybrać cyfrę 1 - opcja menu sprawdzająca stan rachunków,
  • Wybrać skrócony numer rachunku (jeśli klient ma tylko 1 rachunek to cyfrę 1, jeśli ma więcej to numer odpowiedni do rachunku o jaki chce się dowiedzieć.

Program spawdzi czy numer jest poprawny, jeśli tak to poda bieżące saldo i dostępne środki, jeśli nie to powie brak rachunku.

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464