Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2015 r. zostanie zmieniony Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.

Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z obowiązku dostosowania zapisów Regulaminu do aktualnie obowiązujących regulacji zewnętrznych, a także podniesienia poziomu bezpieczeństwa płatności internetowych. Zmiany te nie wpływają na zakres praw i obowiązków Posiadaczy rachunków wynikających z podpisanych z Bankiem Spółdzielczym w Siemiatyczach umów.

Poniżej zamieszczamy zmiany w regulaminie.

Regulamin - Osoby Fizyczne

Regulamin - Firmy

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464