Karta płatnicza VISA

Klienci posiadający karty płatnicze VISA, wydane przez Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach, mogą dokonywać bezprowizyjnych wypłat w Spółdzielczej Sieci Bankomatów należących do:

  • Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych
  • Zrzeszenia Regionalnego Spółdzielczej Grupy Bankowej
  • Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych
  • Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464