Lokata terminowa w PLN

Lokaty terminowe w PLN

 

Lokata standardowa może być zakładana w formie gotówkowej (wpłata w kasie Banku) lub bezgotówkowej (przelew z rachunku POL-Konto).

Oferujemy Klientom lokaty na następujące terminy zapadalności:

  • 1 miesięczne
  • 3 miesięczne
  • 6 miesięczne
  • 12 miesięczne
  • 24 miesięczne

Lokaty oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej. Kapitalizacja odsetek dokonywana jest po okresie utrzymania.  Lokata może być odnawiana na następny okres.

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464