Transakcje powyżej 15000 euro

Informujemy klientów, iż w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach prowadzony jest rejestr transakcji, przekraczających równowartość:

15 000 EURO


Dane w nim zawarte objęte są tajemnicą bankową.
W przypadku odmowy okazania przez klienta dokumentów, pozwalających na dokonanie jego identyfikacji, pracownik ma obowiązek odmówić realizacji w/w transakcji.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. rok 2003, nr 153, poz.1505 z póź.zm.)

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464