Informacja w sprawie indentyfikacji klientów

Szanowni Państwo,


Informujemy, że pracownicy Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach mają prawo do żądania okazania i sporządzania kopii dokumentów tożsamości, pozwalających na identyfikację i weryfikację klienta oraz osób upoważnionych do działania w imieniu klienta w każdym przypadku nawiązania relacji lub realizacji transakcji okazjonalnej oraz prawo do żądania okazania wskazanych dokumentów przy realizacji pozostałych transakcji.
W przypadku odmowy okazania dokumentów, pozwalających na dokonanie czynności, o których mowa powyżej pracownik ma obowiązek odmówić nawiązania relacji lub realizacji transakcji.

 

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464