Kartosfera

W związku z uruchomieniem od 1 lutego 2015 r. nowego portalu kartowego "Kartosfera" dostępnego na stronie internetowej www.kartosfera.pl oraz wprowadzeniu zmian w płatnościach internetowych kartą, udostępniamy podręcznik użytkownika tego portalu oraz instrukcje dotyczące uruchomienia płatności kartowych w Internecie dla poszczególnych typów Klienta.
 
Instrukcje postępowania - Firmy:

Intrukcje postępowania - Rolnik \ Jednoosobowa działalność gospodarcza:

Intrukcje postępowania - Klient Indywidualny:

Każdy użytkownik karty po zalogowaniu się do "Kartosfery" będzie mógł:
- aktywować kartę,
- włączyć zabezpieczenie 3D Secure,
- zmieniać dzienne limity kart - gotówkowy, bezgotówkowy, internetowy.

Udostępniona została możliwośćzmiany limitów kartowych w ramach maksymalnych limitówzadeklarowanych przez użytkownikawe wniosku złożonym w Banku.

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464