Lokaty

  • atrakcyjne oprocentowanie,
  • środki mogą być ulokowane na okres: 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 4 miesiące, 5 miesięcy, 6 miesięcy, 9 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesiące oraz 36 miesięcy
  • odsetki kapitalizowane w dniu upływu okresu umownego,
  • lokata jest odnawiana automatycznie, " odsetki od środków na rachunku stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w dniu upływu okresu umownego,
  • odsetki niepodjęte   po upływie okresu umownego  są dopisywane do kwoty kapitału.

Oddział Drohiczyn, tel. 85 655 71 10

Filia Dziadkowice, tel 85 657 10 03

Filia Milejczyce, tel. 85 657 90 10

Punkt kasowy Ostrożany, tel. 517 241 464